Колектив на ПГИ за учебната 2019/2020 година

Мария Дамова-Мечкарска – директор

Гергана Колева Добрева-Цветкова – заместник-директор, Български език и литература

Бисер Сувариев – Български език и литература

Весела Бечева – Български език и литература

Емилия Стойкова-Алдумирова – Английски език

Еманоила Величкова – Английски език

Валентина Велкова – Английски език и Испански език

Стела Пишинова – Английски език

Светла Шишкова – лектор – Руски език

Софка Кубинска – Математика

Калина Йовкова Калчева – История и цивилизация

Светлана  Костова–География и икономика

инж. Ирена Недева – Информатика и ИТ

Мария Иванова – Информатика и ИТ

Мария Черпокова – Информатика и ИТ

Христо Вакев – Ръководител направление – ИКТ

Цонка Маркова – Философски цикъл

Ева Бакалова – Бизнес комуникации; Биология и здравно образование

Лилия Александрова – Химия и опазване на околната среда; Физика и астрономия

Ангел Караиванов – Физическо възпитание и спорт

Арсен Лободов – Физическо възпитание и спорт

Елена Мирчева – лектор – Изобразително изкуство

Величка Тодорова – лектор – Музика

Йорданка Сбиркова – Икономика

Боян Петевски – Икономика и финанси

Елмира Бонкалова-Косова – Право

Пенка Василева – Счетоводство

Дафинка Владимирова – Счетоводство

Стела Добрикова – Счетоводство

Златка Маргаритова – Завеждащ административна служба

Радостина Караасенова – Главен счетоводител

Васил Трендафилов – Домакин

Ана Пенева – Хигиенист

Надежда Заимова – Хигиенист

Йорданка Димова – Хигиенист

Тодор Тодоров – Огняр