Колектив на ПГИ за учебната 2015/2016 година

Мария Дамова-Мечкарска – директор

Гергана Колева Добрева-Цветкова – помощник-директор, Български език и литература

Елена Балабанова – Педагогически съветник

Бисер Сувариев – Български език и литература

Весела Бечева – Български език и литература

Донка Петрова – Български език и литература

Теменужка Родопска – Английски и испански език

Емилия Стойкова-Алдумирова – Английски език

Еманоила Величкова – Английски език

Милка Терзийска – Математика

Софка Кубинска – Математика, Информатика и ИТ

Цеца Делева – История и цивилизация

Светлана Костова– История и цивилизация; География и икономика

инж. Ирена Недева – Информатика и ИТ

Мария Иванова – Информатика и ИТ

Мария Черпокова – Информатика и ИТ

Христо Вакев – Ръководител компютърен кабинет

Цонка Маркова – Философски цикъл

Ева Бакалова – Бизнес комуникации; Биология и здравно образование

Лилия Александрова – Химия и опазване на околната среда; Физика и астрономия

Ангел Караиванов – Физическо възпитание и спорт

Арсен Лободов – Физическо възпитание и спорт

Мария Радкова –Икономика

Йорданка Сбиркова – Икономика

Боян Петевски – Икономика и финанси

Елмира Бонкалова-Косова – Право

Пенка Василева – Счетоводство

Дафинка Владимирова – Счетоводство

Стела Добрикова – Счетоводство

Йорданка Карова – Завеждащ административна служба

Радостина Караасенова – Главен счетоводител

Васил Трендафилов – Домакин

Ана Пенева – Хигиенист

Надежда Заимова – Хигиенист

Севда Алдинова – Хигиенист

Йорданка Димова – Хигиенист

Тодор Тодоров – Огняр