Клуб „Success – Успех“ – Английски език

[svgallery name=“2017-2018_club_success“]

Ръководител: Еманоила Петрова Величкова

Цели: Надграждане на знания по английски език, придобиване на навици за успешно представяне на матура по АЕ и изпити за чуждестранни университети. Провеждане на пробни матури и тестове за отстраняване на пропуски.

 

Дейност за 2017-2018 учебна година: