Благотворителност

На 03.12.2008г. ученици от клуб “Съхрани българското” при ПГИ “Карл Маркс” под ръководството на г-жа Цонка Маркова украсиха сурвачки, които бяха дарени на дневен център “Звънче”.