Квалификационен семинар

    На педагогическия колектив от ПГИ „Карл Маркс“ град Смолян на 27 и 28 февруари 2019 година в семинарната зала на училището се проведе обучение на тема: „Предоставяне на допълнителната подкрепа за личностно развитие в училище“. Всички участници получиха по един квалификационен кредит от РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – СМОЛЯН.

    С подходяща методика и презентация от ръководителите на обучението педагогическите специалисти се запознаха с теоретичната постановка и решаваха практически задачи при изготвяне на необходимите документи за оказване на личностна подкрепа на учениците.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Здравейте, напишете своя коментар: