„Какъв искам да стана?“

    На 28 ноември 2018 година в Актовата зала на училището се проведе среща между нашите ученици и представители на Job Tiger, които разговаряха на тема: “Какъв искам да стана?“. Лекторите увлекателно разказаха за инструментите, които са създадени за да ни помогнат в избора на професия. Целта бе кариерното ориентиране, което да помогне на учениците да опознаят по-добре себе си и да изберат кое образование и коя професия са най-подходящи за тях.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Здравейте, напишете своя коментар: