История

    Професионална гимназия по икономика е открита като Икономически Техникум „Карл Маркс“ – гр.Смолян на 15.09.1960г. Началото е поставено в сградата на ПМГ „Васил Левски“ в две учебни стаи с двусменно обучение. Обучаваните ученици са 105, организирани в три паралелки след седми клас. Първият директор на ПГИ е Димитър Велков, а учители в новооткритото учебно заведение са Марко Марков, Лили Вълкова, Стоян Попратилов, Елисавета Попстоянова, Георги Казалиев и Стояна Падина. Приемът на ученици се осъществява от Смолянски, Пловдивски, Кърджалийски и Пазарджишки окръзи.

    През 1970г. техникумът е преместен в самостоятелна сграда с класни стаи и кабинети, отговарящи на разширения капацитет на учебното заведение. Това е сградата на днешното ГПЧЕ „Иван Вазов“. Времената се променят, а ИТ продължава да се разраства като брой ученици и преподаватели, като материална база и, разбира се, като авторитет и завоювани позиции.

   Така през 1980г. единственото в региона икономическо учебно заведение намира своя пристан в нова, съвременна модерна сграда, където е и до днес – ул.“Елица“№1. По настоящем елитното училище с 50-годишна история разполага с три компютърни кабинета за обучението по информатика, като в един от тях е монтирана стационарна дъска, кабинети по чужди езици и БЕЛ, снабдени с мултимедии, кабинет по бизнескомуникации, оборудван с интерактивна дъска, Учебно-технически център (УТЦ), кабинети по физика, химия и биология, като до всеки от тях има интернет достъп, както и библиотека и физкултурен салон.
През учебната 2002/2003 година ИТ е преименуван в Професионална гимназия по икономика.

    На 5 май 2010г. ПГИ „Карл Маркс“ – Смолян ще отбележи тържествено своя 50-годишен юбилей. За тези пет десетилетия гимназията доказа, че е жизнено необходима на града и региона, защото се превърна в уникално, специализирано и образователно учебно заведение, нямащо аналог в Смолянска област. За 50 години съществуване в ПГИ са обучени и са се дипломирали над 9221 средни икономически кадри, повечето от които са завършили впоследствие висше икономическо образование и заемат и днес ключови постове на различни управленски нива.

   След демократичните промени за училищата, в частност и за ПГИ, настъпиха тежки времена. Но и тогава, както впрочем от самото му създаване, гимназията успява да бъде в челото на класацията за предпочитано средно училище в региона. Едва ли ще се намери друго средно специално училище в Смолянска област с 15 паралелки! Нещо повече – в хаоса, завладял образователната система в последното десетилетие, ПГИ не само не загуби позиции, а напротив – извоюва си име на просветно средище с цели и планове, отговарящи напълно на изискванията на новото пазарно време като едно модерно учебно заведение. Убедителен пример за това твърдение са различните проекти, в които е участвало.

   От 1995г. до 2000г. ПГИ „Карл Маркс“ работи по Българско-датски проект.

   През 1998г. училището ни осъществи начални контакти с институт „Бертолт Шварц“ – Фрайбург/Германия. Още на следващата година връзките се задълбочиха и 20 ученици, изучаващи немски език, заминават за Германия с цел езиково обучение в немска среда. Това бе първата подобна инициатива в ПГИ „Карл Маркс“. В резултат на взаимодействието на гимназията ни с училище „Макс Вебер“ – Фрайбург, през лятото на 2002 други 15 ученици с немски език взеха участие в проект на ЕС „Комениус-Лингва“. Усилията на ръководството на ПГИ да засили чуждоезиковото обучение и да акцентира върху международните контакти с училища и ученици от Европа дадоха плод особено след 1996 година и положителният ефект не закъсня. Двете германски визити на наши ученици и гостуванията на немски преподаватели и ученици у нас затвърдиха впечатлението сред обществеността, че ПГИ „Карл Маркс“ с чест защитава името си и множи славата си през десетилетията.  (За повече информация по проекта погледнете тук.)

   От 2001 до 2007 година има езиково обучение след седми клас по испански език. Така ПГИ отново е пионер сред елитините училища в региона.

    От учебната 2003/2006 година, участвахме в проекта на Европейския Съюз – „Комкулт“ на програма Сократ.

   През учебната 2005/2006 участвахме в проект за транс-гранично сътрудничество със съседна Гърция.

    През 2000 година ПГИ осъществи тясно взаимодействие и взаимноизгодно сътрудничество с Варненския свободен университет (ВСУ) – филиал Смолян. Усилията и на двете ръководства са да се разширят възможностите за образование и квалификация на успешно завършилите гимназията ученици, и то тук – в Смолян, на местна почва.

    От 2005г. ПГИ е първото училище, в което е въведена униформа, а през учебната 2009/2010 година униформата е променена с по-модерна визия, но не само учениците са униформени, въведе се и униформа за учителите.

    Випуск 2010  бе първият, който завърши с тържествени тоги.

    През последните години професионалната ни гимназия спечели няколко проекта, по които колективът вложи доста усилия и отговорност за успешното осъществяване на дейностите по тях. За периода от 2013 – 2015 година спечелихме проект “Let’s Fight Obesity” по секторна програма Коменски; проектът “Мехатрониката в обучението по английски език” – M.O.V.E. по секторна програма „Леонардо да Винчи“ е спечелен за периода 2012 – 2014 година; а спечелването на проект „Rainbow of diversity“ към Академия на централните европейски училища – ACES донесе усилена работа на подбрания екип за 2013/2014 учебна година, като ПГИ беше одобрена за финансиране по този проект от общо 220 участници.

   Към днешна дата материалната база е изцяло обновена и модернизирана.

   Всичко това говори красноречиво за стила и ефективните методи на ръководство на училището в сложната ситуация, пред която сме изправени през последните години. Тук, в ПГИ, и ученици, и учители, и ръководство знаем какво искаме и как да го постигнем, защото зад всички нас са традицията, опитът, професионализмът… Зад нас са авторитетът и самочувствието…