Интердисциплинарен урок

Днес – 30.11.2022 година в ПГИ ”Карл Маркс“ се проведе интердисциплинарен урок-упражнение на тема: “Договорни отношения при внос на несъюзни стоки“

Урокът се осъществи благодарение на госпожа Косова – преподавател по учебна практика – организация и технология на митническата дейност, госпожа Владимирова – преподавател по международни плащания, госпожа Алдумирова – преподавател по чужд език по професията – английски език и госпожа Печилова – преподавател по гражданско образование. Главни участници при реализирането на урока бяха учениците от 12А клас, специалност Митническа и данъчна администрация. Целите, които бяха поставени са чрез знания за основни понятия по различни учебни дисциплини, да се формират умения и да се приложи наученото на практика. Въпреки импровизираните условия, учениците успяха да пресъздадат казуси от реалната действителност, които са свързани с изучаваната специалност, показаха знания и формираха умения.

Здравейте, напишете своя коментар: