Изложба на защитените растения и животни в Родопите

    Учениците от клуб по екология „Силивряк” подредиха изложба във фоайето на училището, в която бяха изложени резервати, защитени растения и животни в Родопите. Целта, която си бяха поставили е да представят на своите съученици резерватите в нашия край, както и част от защитените растения и животни.

[svgallery name=“exhibition-plants_and_animals-03-2017″]

    Резерватите са защитени територии, които са създадени да опазват дивата природа, а някои да управляват уязвими видове и местообитания. За да можем да съхраним нашето биоразнообразие е необходимо да го познаваме.

Здравейте, напишете своя коментар: