Иво Боров от 11 “А“ клас се класира за финалния кръг на състезание за икономисти в Благоевград

    Иво Боров, ученик от 11 клас в Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“, успешно премина през двата кръга на НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИКОНОМИСТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. Събитието е организирано от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ гр. Благоевград и Американски университет в България, с подкрепата на Регионално управление по образованието-Благоевград.

    Нашият ученик събра максимален брой точки и ще представи училището ни в трети финален кръг, който ще се проведе в периода 11-12 април 2019 г. в гр. Благоевград. Заедно с още 28 ученици от страната, Иво ще се бори за призовата позиция. Той ще изготви и защити презентация на английски език за разработване на бизнес в населено място в България. Ще участва и в създаването на екипен проект в областта на предприемачеството – отново на английски език.

    Целта на състезанието е:

  • Прилагане на практика познанията по английски език, както и стимулиране на учениците да усвояват и използват икономическа терминология на английски език.
  • Да мотивира учениците да излагат идеите си на английски език и да ги аргументират.
  • Предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени познания по английски език и формирани практически умения областта на предприемачеството.
  • Засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии в страната за пълноценно усвояване на учебното съдържание по икономическите предмети и нагласа за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало.
  • Стимулиране на иновативността, креативността и екипната работа на учениците.
  • Насърчаване развитието на предприемаческа култура и предприемаческо поведение.
  • Мотивиране на учениците и техните учители за повишаване качеството на образователния процес в училищата.
  • Pазвиване на сътрудничеството между професионалните гимназии и бизнеса и между професионалните гимназии и висшите учебни заведения.
Браво Иво, гордеем се с теб и ти пожелаваме успех!

Здравейте, напишете своя коментар: