За Вас ученици

Критерии за оценяване на предметите по професионална подготовка
ЗАПОВЕД за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация по специалността
Практически препоръки за учебната 2021/2022 година за деца, родители и водачи от кампанията „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“
Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и сценарии в зависимост от различните нива на заболяемост на национално, областно, общинско и училищно ниво

ПРАВИЛА за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет

Стипендии за I-ри срок на 2022/2023 учебна година

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГИ

ГРАФИЦИ – на ПГИ „Карл Маркс“

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ – интересни сайтове и материали

Учебни планове

КАМПАНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОНЛАЙН ТОРМОЗА И ПРЕВЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИГРАТА „СИН КИТ“ – 2017

 

uchenici