„Европейска година на уменията 2023“

На 17.05.2023 г. Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ взе участие в събитие под надслов „Европейска година на уменията 2023“, организирано от Областен информационен център – Смолян. Гимназията представи европейските проекти, реализирани с финансова подкрепа от ЕС и специалностите за прием 2023/2024 г., както и възможностите, които предлага за образование и професионална квалификация. Бяха споделени опит и мнения как финансирането от ЕС може да помогне за развитие на нужните умения.

Здравейте, напишете своя коментар: