Ден на ученическо самоуправление

    Днес, 9 май 2019 година, в ПГИ „Карл Маркс“ традиционно се отбелязва денят на ученическото самоуправление. След прецизен подбор от комисия, съставена от преподаватели и ученици, на база постъпили мотивационни писма беше сформиран следният екип:

 • Длъжността директор на училището беше поверена на Виктория Милевска – 10 Б клас
 • Зам. – директор е Даяна Кавалова – 10 Б клас
 • Главен счетоводител – Даниела Чолакова – 10 Б клас
 • ЗАС – Габриела Аргирова – 10 Г клас
 • В ролята на домакин и отговорник на помощния персонал се изяви Стилиян Кисьов от 11 Б клас
  За хигиената се грижеха :
  1. Виктор Петковски – 9 А клас
  2. Крисиян Кашоков – 9 А клас
  3. Юлиян Дрянков – 9 А клас

    Голям брой ученици се заеха с нелеката задача да изпълняват ролята на учители по избраните от тях учебни предмети.

    На своето сутрешно заседание директорът Виктория Милевска разпредели задачите за деня, информира екипа си за очакваните резултати и даде старт на работния ден. Всички ученици с огромна отговорност изпълняват своите ангажименти, разписани в длъжностните характеристики, задават въпроси за нещата, които ги интересуват, дават предложения и препоръки за подобряване функционирането на ПГИ „Карл Маркс“. Така в реална управленска и работна среда децата ще се докоснат до важните моменти от ежедневието на училището и от другата страна на образователно-възпитателния процес. Накрая на работния ден ще се направи отчет за изпълнението на задачите, допуснатите грешки или постижения в работата на екипа.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Здравейте, напишете своя коментар: