Ден на толерантността!

  В ПГИ „Карл Маркс” за поредна година отбелязахме деня на толерантността. Новодошлите учениците от 9 Г клас призоваха към толерантно отношение един към друг с редица послания. Габриела Аргирова, Йордан Борисов и Борислав Манчев, раздадоха във всички класове ПРАВИЛА ЗА ТОЛЕРАНТНО ОБЩУВАНЕ:

  • Уважавай събеседника
  • Старай се да разбираш за какво говорят другите
  • Отстоявай собственото си мнение тактично
  • Търси най-точните аргументи
  • Бъди справедлив
  • Признавай правото на другия
  • Изслушвай, не прекъсвай събеседника
  • Стреми се да бъдеш учтив

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Здравейте, напишете своя коментар: