Ден на европейските езици в ПГИ “Карл Маркс“

На 26 септември 2020г., възпитаниците на ПГИ “Карл Маркс“ отбелязаха Европейския ден на езиците чрез различни инициативи. Под ръководството на учителите по чужди езици учениците изготвиха информативно табло, което поставиха на входа на училището, изработиха презентация, която бе публикувана в страницата на училището, а определени ученици от различни класове запознаха своите съученици с историята на празника и рецитираха стихове на български, руски, испански и английски език.

Европейският съюз и Съветът на Европа поставят началото на тази инициатива и се грижат за отбелязването на този празник. Всяка година на тази дата навсякъде в Европа се организират различни мероприятия с цел да се популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа, да се окуражи изучаването на чужди езици във всяка възраст и да се насърчи междукултурното разбирателство.

Здравейте, напишете своя коментар: