Ден на безопасността на движението

По инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”, датата 29 юни е обявена с решение на Министерски съвет за Ден на безопасността на движение по пътищата. Целта е да се постави акцент върху различни аспекти по въпросите на БДП. Във връзка с това, в ПГИ„Карл Маркс” Смолян бяха проведени инициативи, които имаха за цел да засилят вниманието на учениците към проблемите на пътната безопасност. Учениците от 11 клас издадоха табло със снимков материал,а г-н Сувариев – преподавател по БДП, проведе беседа с ученици от 10 клас, придружена с интересни видеоматериали.

Здравейте, напишете своя коментар: