Втора представителна изява на клуб „Графичен дизайн“

    На 30 април 2018 година се проведе втора представителна изява на учениците от клуб „Графичен дизайн“ по проект „Твоят час“. По план, учениците представиха презентации, свързани с реклама и маркетинг на различни фирми, с включени продукти, изработени от тях през обучението си.

    Обучението по компютърна графика имаше за цел: Да даде на учениците необходимите теоретични знания и практически умения в областта на технологичната и художествена компютърна графика в различни области на живота, да придобият изобразителна и визуална култура; да навлязат в тайните на цифровите изображения; да усвоят умения да разпределят, селектират, маскират и заменят области от изображения; да усъвършенстват техниките за редактиране на векторна и растерна графика; да презентират пред публика компютърна презентация за целите на бизнеса.

    В резултат на обучението си и работата с графични програми учениците добиха умения за изработка на картички, лога, брошури, визитни картички и плакати и други.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Здравейте, напишете своя коментар: