Връчване на дипломите – випуск 2019

На 21 юни 2019 година, на празнична церемония в ПГИ “Карл Маркс“, бяха раздадени дипломите за средно образование и свидетелства за професионална квалификация на випуск 2019.

Дипломите бяха връчени от директора на училището госпожа Мария Мечкарска. Тя не скри вълнението и гордостта си от випуска, който училището изпраща. Госпожа Мечкарска им пожела да вървят уверено по избрания път, да следват мечтите си и да вярват в собствените си сили и възможност.

С решение на педагогическия съвет званието „Първенец на випуска“ се присъжда на Петър Кьолчев от 12 В клас. Наградени бяха и Айсер Челеби от 12 Б клас и Стивън Мутафов от 12 В клас за принос в образователния процес и издигане имиджа на училището.

Организаторите от 11 А и 11 Б клас им представиха презентация с незабравими и забавни мигове от петгодишния им училищен живот.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Здравейте, напишете своя коментар: