БЛАГОДАРИМ ВИ 12А!

На 26.02.2020 г. в ПГИ „КАРЛ МАРКС“ се проведе майсторски клас на тема „Стартиране на малък бизнес“. Урокът беше интегриран между предметите: английски език, икономическа информатика, ФПП, РУП. Учителите, осъществили проекта са Стела Добрикова, Еманоила Величкова и Мария Черпокова. Гости на събитието бяха г-жа Нина Алексиева-експерт професионално образование в РУО, г-жа Сийка Суркова-кмет на с. Момчиловци, Илия Годев-експерт „Продуктово и териториално развитие на туризма“, колеги от града и областта.

Благодарим за подкрепата и удовлетворението, които ни дадохте!

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Здравейте, напишете своя коментар: