Бинарен урок „The seasons“ – „Las estaciones“

    На 26 април 2018 година от 14:20 часа в актовата зала на ПГИ „Карл Маркс“ град Смолян се проведе нетрадиционен открит бинарен урок на английски и испански език за „Четирите годишни сезона“, озаглавен „The seasons“ – „Las estaciones“. Учениците от 9Б, 9В и 9Г стартираха своята изява с рецитал на стихотворения за пролетта, лятото, есента и зимата. Научените стихове бяха изпълнени и на двата езика – английски и испански език.

    Забавният урок продължи със занимателни и познавателни игри. В първата се изискваше да се спукат цветни балони, от които „изкачаха“ думички на английски и испански език. Учениците трябваше да прочетат думата и да я преведат на български език, а веднага след това да намерят правилното ѝ място върху една рисунка за четирите годишни сезона. Участниците трябваше да обозначат къде е грейналото лятно слънце, пожълтелите есенни листа, розовите цветове на пролетното дърво, забавния снежния човек, белите снежинки, дъждовните капки през есента, вкусните плодове и дългокракия щъркел.

    Нестандартният урок продължи с отгатване на четирите годишни сезона. Желаещите да се включат в това ново преживяване, не бяха никак малко. Те трябваше да отгатнат съответния сезон само и единствено като видят картинката на дърво през пролетта, лятото, есента и зимата. След това те работиха като един екип и изписваха името на сезона, поставяйки конкретни буквички в правилната последователност, за да се получи вярната дума на съответния годишен сезон. Миговете на забава и познание „отлетяха“ бързо и неусетно. Публиката също се включи в отгатването и отвсякъде се чуваше смях и се виждаха усмивки. Всички участници в този различен и поднесен чрез игрови подход урок получиха заслужени аплодисменти. Накрая всеки един от трите класа беше удостоен с грамота за достойно представяне.

    Преподавателите изненадаха учениците с почерпка на финала на тази изява.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Здравейте, напишете своя коментар: