Бинарен урок по Биология и здравно образование и Физическо възпитание и спорт в 8Б клас

На 22 май 2024 г. се проведе бинарен урок на тема: „Регулация и хомеостаза“ с учениците от 8Б клас и учителите Ева Бакалова и Ангел Караиванов.

Основната цел е да се систематизират знанията по биология, свързани с видовете регулация и запазване на вътрешното постоянство на течната среда в организма. Учениците бяха провокирани да намерят връзка между процесите в организма и тяхната регулация на нервно-хуморална основа, която води до хомеостаза. Изтъкна се ролята и значението на системите в човешкия организъм за запазване на балансирано съгласуване и функциониране на органите като единно цяло.

Участниците чрез брейнсторминг достигнаха до интерпретация на понятието хомеостаза в реалния живот. Резултатът от тази игрова провокация бяха думи като: баланс, постоянство, равновесие, хармония, устойчивост и други. Като логична закономерност и осъществена междупредметна връзка последваха физически упражнения в двора на гимназията.

Гостите се насладиха на демонстрираната двигателна активност на осмокласниците и уменията им с прецизност да балансират телата си, изпълнявайки физическите упражнения.

Здравейте, напишете своя коментар: