„Баба Марта бързала, мартенички вързала“

По повод конкурса „Баба Марта бързала, мартенички вързала“ обявен от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ в Община Смолян съвместно с ЦПЛР-ОДК-Смолян, училището ни, клуб „Арт ателие“, 8А, 9А и 10Б класове получиха грамоти за участие.

Здравейте, напишете своя коментар: