Авторски драматизации на английски и испански език

    На 28 февруари 2019 година в ПГИ „Карл Маркс“ гр. Смолян се проведе ден на езиците. Учениците представиха авторски драматизации на английски и испански език.

    Всички спектакли бяха с послание. „Актьорите“ от ПГИ представиха легенда за Дяволския мост на испански език, комедия и две приказки на английски език.

    Събитието беше много забавно за учениците, родителите и учителите.

    Изявено беше желание спектаклите да се играят отново, за да могат повече родители и ученици да видят театралните и езикови умения на нашите деца.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Здравейте, напишете своя коментар: